3η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
24.01.2021
ΔΕΗΣΗ ΣΥΝΑΠΤΗ
Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, κατεύθυνε τις πράξεις μας σύμφωνα με το θέλημά σου, για να αξιωθούμε, στο όνομα του αγαπητού Υιού σου, να αφθονούμε σε καλά έργα. Διά του ιδίου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΩΤΟ
Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιωνά   (3,1-5.10)
Έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά, λέγοντας: «Να σηκωθείς, να πας στη Νινευή, τη μεγάλη πόλη, και να κηρύξεις σ’ αυτήν το κήρυγμα, που εγώ λέγω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε, και πήγε στη Νινευή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Νινευή ήταν υπερβολικά μεγάλη πόλη ενώπιον του Θεού, για να την περάσει κάποιος χρειαζόταν δρόμο τριών ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη δρόμο μίας ημέρας, και κήρυξε και είπε: «Ακόμα σαράντα ημέρες, και η Νινευή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινευή πίστεψαν στο Θεό, και κήρυξαν νηστεία, και ντύθηκαν σάκους, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Και ο Θεός είδε τα έργα τους, ότι επέστρεψαν από τον πονηρό τους δρόμο, και ο Θεός μεταμελήθηκε για το κακό, που είχε πει να κάνει σ' αυτούς, και δεν το έκανε.
Λόγος του Κυρίου

ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ  25
Αντ.  Κάνε μου γνωστούς τους δρόμους σου, Κύριε.
Κάνε μου γνωστούς, Κύριε, τους δρόμους σου,*
και τα μονοπάτια σου δίδαξέ με.
Οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με,†
επειδή εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου,* Αντ.
Θυμήσου, Κύριε, την καλοσύνη σου,*
και τα ελέη σου, διότι είναι παντοτινά.
Αλλά θυμήσου με σύμφωνα με το έλεός σου,*
εξαιτίας της καλοσύνης σου, Κύριε. Αντ.
Καλός κι ευθύς ο Κύριος,*
γι' αυτό και στους αμαρτωλούς
διδάσκει τον ίσιο δρόμο.
Οδηγεί τους πράους με δικαιοσύνη,*
διδάσκει στους πράους τους δρόμους του. Αντ.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους   (7,29-31)
Αυτό σας λέω, αδελφοί, πως ο καιρός έχει συντομεύσει. Οπότε και όσοι έχουν γυναίκες ας είναι σαν να μην έχουν. Και όσοι κλαίνε ας είναι σαν να μην έκλαιγαν, και όσοι χαίρονται σαν να μην έχαιραν, και όσοι αγοράζουν ας είναι σαν να μην κατείχαν και όσοι ασχολούνται με τον κόσμο ας είναι σαν να μην ασχολούνταν. Επειδή η μορφή αυτού του κόσμου περνά.
Λόγος του Κυρίου

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Αλληλούια.
Συμπληρώθηκε ο καιρός και έφθασε η βασιλεία του Θεού.
Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο.
Αλληλούια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο   (1,14-20)
Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, επέστρεψε ο Ιησούς στη Γαλιλαία και κήρυττε το Ευαγγέλιο του Θεού και έλεγε:
«Συμπληρώθηκε ο καιρός και έφθασε η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο». Περνώντας στην όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας, είδε το Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδελφό του Σίμωνα, που έριχναν το δίχτυ στη θάλασσα. Ήταν, πράγματι, ψαράδες. Κι ο Ιησούς τους είπε: « Ακολουθήστε με, και εγώ θα κάμω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων». Κι αμέσως, αφήνοντας τα δίχτυα, τον ακολούθησαν. Και πηγαίνοντας λίγο πιο πέρα, είδε τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και αυτούς μέσα στο πλοιάριο να τακτοποιούν τα δίχτυα. Κι αμέσως τους κάλεσε. Κι εκείνοι άφησαν τον πατέρα τους Ζεβεδαίο μέσα στο πλοιάριο με τους μισθωτούς, και τον ακολούθησαν.
Λόγος του Κυρίου

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
Αδελφοί αγαπητοί,
Από τότε που ήλθε ο Ιησούς στον κόσμο άρχισε για τους ανθρώπους ο ευνοϊκός καιρός της χάρης του Θεού και ο καιρός της σωτηρίας του ανθρώπου. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να φωτίσει και τον καιρό της δικής μας ύπαρξης, ψάλλοντας:
- Εισάκουσέ μας, Κύριε!
- Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να κηρύττει με θάρρος και παρρησία το λόγο του Χριστού και να συνεργάζεται με όλους του ανθρώπους σε κάθε έργο που προωθεί τη σωτηρία, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
- Για τους γέροντες και τους αρρώστους που διακρίνουν ότι πλησιάζει η μεγάλη μέρα της ζωής τους, ώστε να ζουν την αναμονή αυτή μέσα σε ειρήνη και ελπίδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
- Για τους νέους που ατενίζουν με θάρρος το μέλλον, ώστε γενναιόδωρα να απαντούν στα καλέσματα που ο Θεός τους απευθύνει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
- Για την ειρήνη όλου του κόσμου, ώστε οι λαοί και τα έθνη να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την πρόοδο σε κάθε τομέα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
- Για όλους εμάς, ώστε να γίνουμε απόστολοι του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο και να φέρουμε σε όλους το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
- Για να διατηρείται η ειρήνη μέσα στις οικογένειες, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
- Για να αποκτήσουμε κι εμείς πνεύμα μετάνοιας και μεταστροφής, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
Θεέ Πατέρα, Εσύ που προσκαλείς τους ανθρώπους σε μετάνοια, μετάστρεψε την καρδιά μας προς το θέλημά σου, ώστε όλη μας η ζωή να είναι μια έκφραση πίστης στο Ευαγγέλιο. Δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗΣ
Σε παρακαλούμε, Κύριε, δέξου με ευμένεια τα δώρα μας, και καθαγίασέ τα, ώστε να γίνουν για μας σωτήρια. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΔΕΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, τώρα που λάβαμε τη ζωοποιό σου χάρη, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να καυχόμαστε πάντοτε για τα θεία σου δώρα. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.