Συνάντηση των μελών της Κάριτας Θεσσαλονίκης με τους Εκπρόσωπους της Κάριτας Αθήνας και Κάριτας Ευρώπης - 15/11/2013
Συνάντηση των μελών της Κάριτας - 19/11/2013
Το γραφείο της Κάριτας λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 18:00 – 20:00
Κάριτας_02