ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ
Κάντε το σημείο του Σταυρού και πείτε το Πιστεύω των Αποστόλων.
Πείτε το Πάτερ υμών.
Πείτε 3 Χαίρε Μαρία.
Πείτε το Δόξα Πατρί.

Μελετήστε το Πρώτο Μυστήριο και πείτε το Πάτερ υμών.
Πείτε 10 Χαίρε Μαρία.
Πείτε το Δόξα Πατρί.
Πείτε το Ω, Χριστέ μου.

Μελετήστε το Δεύτερο Μυστήριο και πείτε μετά το Πάτερ υμών, 10 Χαίρε Μαρία, το Δόξα Πατρί και το Ω, Χριστέ μου.

Μελετήστε το Τρίτο Μυστήριο και πείτε μετά το Πάτερ υμών, 10 Χαίρε Μαρία, το Δόξα Πατρί και το Ω, Χριστέ μου.

Μελετήστε το Τέταρτο Μυστήριο και πείτε μετά το Πάτερ υμών, 10 Χαίρε Μαρία, το Δόξα Πατρί και το Ω, Χριστέ μου.

Μελετήστε το Πέμπτο Μυστήριο και πείτε μετά το Πάτερ υμών, 10 Χαίρε Μαρία, το Δόξα Πατρί και το Ω, Χριστέ μου.


«Απαγγέλω το Ροδάριο» σημαίνει: Παρακαλώ το Θεό δια της Παναγίας. «Απαγγέλω το Ροδάριο» σημαίνει: Με την Παναγία φέρνω στη σκέψη μου τη ζωή του Χριστού.

Το «Πάτερ Ημών» μας ενώνει με τον Θεό Πατέρα.
Με τα «Χαίρε Μαρία» πορευόμαστε, μαζί με την Παναγία φέρνοντας στο νου τα μεγάλα γεγονότα (Μυστήρια) της ζωής του Χριστού και της δικής της, για να καταλήξουμε σιγά-σιγά στο Μυστήριο της Αγίας Τριάδας με το «Δόξα Πατρί».


Το Πιστεύω
Πιστεύω εις τον Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Πλάστην του ουρανού και της γης. Και εις τον Ιησούν Χριστόν, τον Μονογενή αυτού Υιόν και Κυρίον μας. Όστις συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου, εγεννήθη εκ της Παρθένου Μαρίας. Έπαθεν επί Ποντίου Πιλάτου, εσταυρώθη, απέθανε και ετάφη, καθέβη εις τον Άδην. Την τρίτην ημέραν ανέστη εκ νεκρών. Ανέβη εις τους ουρανούς και κάθηται εκ δεξιών του Θεού Πατρός Παντοδυνάμου. Όθεν μέλλει να έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς.* Πιστεύω εις το Άγιο Πνεύμα, την Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν, την κοινωνία των αγίων, την συγχώρησιν των αμαρτιών, την ανάστασιν της σαρκός, την αιώνιον ζωήν. Αμήν.

Πάτερ υμών
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.* Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονυρού. Αμήν.

Χαίρε Μαρία
Χαίρε Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου; Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο Καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς.* Αγία Μαρία, Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν.

Δόξα Πατρί
Δόξα Πατρί, και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,* και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Ω, Ιησού μου
Ω, Ιησού μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, σώσε μας από τη φωτιά της Κόλασης, οδήγα όλες τις ψυχές στον Ουρανό, και κυρίως εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη της χάρης Σου.

Χαίρε Δέσποινα
Χαίρε, Δέσποινα, Μητέρα πολυεύσπλαχνη, ζωή, χαρά και ελπίδα μας, χαίρε. Εσένα ικετεύουμε, εμείς τα εξόριστα τέκνα της Εύας. Σ’ εσένα καταφεύγουμε, θρηνώντας και κλαίγοντας σ’ αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Εσύ, λοιπόν, Συνήγορέ μας, στρέψε προς εμάς το βλέμμα σου το ευσπλαχνικό. Και μετά από αυτήν την εξορία, δείξε μας τον Ιησού, τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας σου. Εσύ που είσαι ευσπλαχνική και φιλόστοργη, γλυκιά Παρθένε Μαρία.
ΤΑ ΧΑΡΟΠΟΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Κάθε Δευτέρα και Σάββατο

1ο Χαροποιό Μυστήριο
Στο πρώτο χαροποιό μυστήριο
μελετούμε τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Ο άγγελος εισερχόμενος είπε στη Μαρία: «Χαίρε, κεχαριτωμένη. Ο Κύριος είναι μαζί σου… Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού» (Λκ. 1,28.31).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

2ο Χαροποιό Μυστήριο
Στο δεύτερο χαροποιό μυστήριο
μελετούμε την επίσκεψη της Παναγίας στην Αγία Ελισάβετ

Μόλις άκουσε η Ελισάβετ το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος σκίρτησε στα σπλάχνα της (Λκ. 1,41).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

3ο Χαροποιό Μυστήριο
Στο τρίτο χαροποιό μυστήριο
μελετούμε τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Η Μαρία γέννησε τον πρωτότοκο υιό της, τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σ’ ένα παχνί, διότι δεν υπήρχε τόπος γι’ αυτούς στο πανδοχείο (Λκ. 2,7)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

4ο Χαροποιό Μυστήριο
Στο τέταρτο χαροποιό μυστήριο μελετούμε
την παρουσίαση του Ιησού στο ναό

Όταν συμπληρώθηκαν σαράντα ημέρες από τη γέννηση του Ιησού, η Μαρία και ο Ιωσήφ έφεραν το παιδί στην Ιερουσαλήμ για να τον προσφέρουν στον Κύριο (Λκ. 2,22)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

5ο Χαροποιό Μυστήριο
Στο πέμπτο χαροποιό μυστήριο μελετούμε
την εύρεση του Ιησού στο ναό ανάμεσα στους διδασκάλους

«Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του Πατέρα μου;». Η μητέρα του διατηρούσε στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια (Λκ. 2,48-51).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί


ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Κάθε Πέμπτη

1ο Φωτεινό Μυστήριο
Στο πρώτο φωτεινό μυστήριο
μελετούμε την βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό

Εκείνες τις ημέρες ήλθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί, και το Πνεύμα σαν περιστέρι να κατέβει επάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τους ουρανούς: «Εσύ είσαι ο αγαπητός μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου» (Μκ. 1,9-11).
1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

2ο Φωτεινό Μυστήριο
Στο δεύτερο φωτεινό μυστήριο μελετούμε
τη φανέρωση της θεότητας του Ιησού στο Γάμο της Κανά

Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του, και οι μαθητές του πίστεψαν σ’ αυτόν (Ιω. 2,5.11).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

3ο Φωτεινό Μυστήριο
Στο τρίτο φωτεινό μυστήριο μελετούμε
την αναγγελία της Βασιλείας του Θεού και το κάλεσμα σε μεταστροφή

Ο Ιησούς πήγε στη Γαλιλαία και κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και έλεγε: «Συμπληρώθηκε ο καιρός και έφθασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο» (Μκ. 1,14-15).
1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

4ο Φωτεινό Μυστήριο
Στο τέταρτο φωτεινό μυστήριο μελετούμε
τη μεταμόρφωση του Ιησού επάνω στο όρος Θαβώρ

Ο Ιησούς πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί. Την ώρα που προσευχόταν, η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και αστραφτερά (Λκ. 9,28-29).
1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

5ο Φωτεινό Μυστήριο
Στο πέμπτο φωτεινό μυστήριο μελετούμε τη σύσταση
του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας: έκφραση του Πασχαλινού Μυστηρίου

Ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησού τον άρτο και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, διότι αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων, για την άφεση των αμαρτιών» (Μτ. 26,26-28).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα ΠατρίΤΑ ΛΥΠΗΡΑ (ΟΔΥΝΗΡΑ) ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Κάθε Τρίτη και Παρασκευή και την Κυριακή της Σαρακοστής

1ο Λυπηρό Μυστήριο
Στο πρώτο λυπηρό μυστήριο μελετούμε
την προσευχή του Ιησού στον κήπο των ελαιών

Ο Ιησούς έπεσε σε αγωνία και προσευχόταν πιο πολύ ώρα. Ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη (Λκ. 22, 44).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

2ο Λυπηρό Μυστήριο
Στο δεύτερο λυπηρό μυστήριο μελετούμε
τη μαστίγωση του Ιησού

Ο Πιλάτος διέταξε και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν (Ιω. 19, 1)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

3ο Λυπηρό Μυστήριο
Στο τρίτο λυπηρό μυστήριο μελετούμε
την ακάνθινη στεφάνωση του Ιησού

Οι στρατιώτες έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν
στο κεφάλι (Μτ. 27, 29)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

4ο Λυπηρό Μυστήριο
Στο τέταρτο Λυπηρό μυστήριο μελετούμε
την πορεία του Ιησού προς το Γολγοθά

Ο Πιλάτος παρέδωσε τον Ιησού στους στρατιώτες για να τον σταυρώσουν. Οι στρατιώτες λοιπόν παρέλαβαν τον Ιησού και αυτός, σηκώνοντας το σταυρό, βγήκε από την πόλη μέχρι τον Τόπο Κρανίου, που λέγεται στα εβραϊκά Γολγοθάς (Ιω. 19, 16-17)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

5ο Λυπηρό Μυστήριο
Στο πέμπτο Λυπηρό μυστήριο μελετούμε
το θάνατο και τον ενταφιασμό του Ιησού

Φθάνοντας στο Γολγοθά σταύρωσαν τον Ιησού… Όταν γεύθηκε το ξύδι ο Ιησούς, είπε: «Όλα εκπληρώθηκαν». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα (Ιω. 19, 18.30)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί


ΤΑ ΕΝΔΟΞΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Κάθε Τετάρτη και Κυριακή

1ο Ένδοξο Μυστήριο
Στο πρώτο ένδοξο μυστήριο μελετούμε την Ανάσταση του Ιησού

Ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού, τον σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε, όπως σας είπε (Μτ. 28,5-6)

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

2ο Ένδοξο Μυστήριο
Στο δεύτερο ένδοξο μυστήριο μελετούμε την Ανάληψη του Ιησού

Ο Κύριος Ιησούς αφού τους μίλησε αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού. (Μκ. 16,19).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

3ο Ένδοξο Μυστήριο
Στο τρίτο ένδοξο μυστήριο μελετούμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος

Τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο. (Πραξ. 2,3-4).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

4ο Ένδοξο Μυστήριο
Στο τέταρτο ένδοξο μυστήριο μελετούμε τη μετάσταση της Παναγίας
στον ουρανό με το σώμα της και την ψυχή της

Είπε η Παναγία : «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, διότι ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα μεγαλεία. Άγιο είναι το όνομα του». (Λκ. 1,49).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

5ο Ένδοξο Μυστήριο
Στο πέμπτο ένδοξο μυστήριο μελετούμε τη στέψη της Παναγίας
ως Βασίλισσα του ουρανού και της γης

Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, με τη σελήνη κάτω από τα πόδια της, και στο κεφάλι της στεφάνι με δώδεκα αστέρια (Αποκ. 12,1).

1 Πάτερ υμών,
10 Χαίρε Μαρία,
1 Δόξα Πατρί

Τα Μυστήρια του ΡΟΔΑΡΙΟΥ
Για μελέτη όταν λέμε το Ροδάριο