29η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

20 – 27.10.2019
ΚΥΡΙΑΚΗ – 29η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
1.† Marie Preqi 2.† Παυλίνα Ξανθάκη 3. Για το καλό της οικογένειας της Valentina Preqi
στις 19:00 (αγγλικά):

ΔΕΥΤΕΡΑ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους  
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο:
στις 19:00:


ΤΡΙΤΗ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 08:00:
στις 19:00 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:

ΤΕΤΑΡΤΗ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο
στις 19:00:
Για τους ενορίτες  

ΠΕΜΠΤΗ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 08:00:      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο
στις 19:00:
 

ΣΑΒΒΑΤΟ Αγίου Δημητρίου, Μάρτυρος
στις 08:00:
στις 10:00 – Κοιμητήριο:

ΚΥΡΙΑΚΗ – 30η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
στις 18:00 (αγγλικά):