32η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

10 – 17.11.2019
ΚΥΡΙΑΚΗ – 32η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
1.†† Ιωάννης, Φέλιξ, Ίρμα Στανίνο 2.† Ανγκέλα-Μαρία Μάγιερ (επέτειος θανάτου)
στις 11:30 (πολωνικά):
στις 18:00 (αγγλικά):
  

ΔΕΥΤΕΡΑ Αγίου Μαρτίνου, Επισκόπου  
στις 18:00:

ΤΡΙΤΗ Αγίου Ιωσαφάτ, Επισκόπου και Μάρτυρος
στις 08:00:
στις 18:00 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:

ΤΕΤΑΡΤΗ Αγία Agostina Pietrantoni
στις 18:00: 1. Για τους ενορίτες  2. † Αριστοτέλης Ψωμάς

ΠΕΜΠΤΗ Της 32ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 08:00:      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Της 32ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 18:00: 1. † Σπυράκος Μπουχάγιαρ; 2. †† Maria-Teresa & Gugliermo Fede

ΣΑΒΒΑΤΟ Της 32ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του έτους
στις 08:00: † Γερτρούδη-Άννα Κωνσταντινίδου
στις 10:00 – Κοιμητήριο: †† Αριστοτέλης, Antonio, Katrina, Giorgio

ΚΥΡΙΑΚΗ – 33η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
†† Aleksandar Jushi, Gjon, Paske
στις 18:00 (αγγλικά):