3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
15 – 22.12.2019
ΚΥΡΙΑΚΗ – 3η ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
† Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 5/30)
στις 11:30 (αλβανικά):
στις 11:30 (πολωνικά):
στις 18:00 (αγγλικά):
  

ΔΕΥΤΕΡΑ Της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας  
στις 18:00: † Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 6/30)

ΤΡΙΤΗ Της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 08:00: † Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 7/30)

ΤΕΤΑΡΤΗ Της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 18:00: 1. Για τους ενορίτες 2. † Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 8/30)

ΠΕΜΠΤΗ Της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 08:00: † Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 9/30)     

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 18:00: † Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 10/30)

ΣΑΒΒΑΤΟ Της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 08:00: † Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 11/30)

ΚΥΡΙΑΚΗ – 4η ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
1.†† Λετίτσια, Εριφύλλη Ζαρφιτζιάν 2.†† Ιωάννης, Τακουή, Πέτρος Ξανθάκης 3.† Ευάγγελος Μάγρας (ετήσιο μνημόσυνο)
στις 18:00 (αγγλικά):
† Frederika Nazareth Παπαδοπούλου (greg. 12/30)