3η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
17-24.12.2017
3η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):  
στις 10:00: 1) †† Ιωάννης, Πέτρος, Τακουή Ξανθάκη, 2) †† Λετίτσια και Εριφίλη Ζαρφιτζιάν
στις 11:30 (αλβανικά):
στις 18:00 (αγγλικά):  

ΔΕΥΤΕΡΑ ─ της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας  
στις 18:00: † Νόρμα Στρούτσι

ΤΡΙΤΗ ─ της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 08:00:
στις 18:00 εκκλ. Αγ. Βικεντίου:

ΤΕΤΑΡΤΗ ─ της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 18:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ ─ της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 08:00:    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ─ της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 18:00:

ΣΑΒΒΑΤΟ ─ της 3ης Εβδομάδας της Παρουσίας
στις 08:00:
στις 18:00 (ισπανικά):

4η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ   
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):
στις 10:00:
στις 18:00 (αγγλικά):