6η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
16–23.02.2020
ΚΥΡΙΑΚΗ – 6η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ –
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
στις 09:00 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:  
στις 10:00:
†† Ιωάννης, Αιμίλιος Ζαρφιτζιάν
στις 18:00 (αγγλικά):   

ΔΕΥΤΕΡΑ Της 6ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους  
στις 18:00: †† Gjergj, Naze Frani

ΤΡΙΤΗ Της 6ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:
στις 18:00 - εκκλ. Αγ. Βικεντίου:


ΤΕΤΑΡΤΗ Της 6ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 18:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ Της 6ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Της 6ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 18:00:  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
στις 08:00

ΚΥΡΙΑΚΗ – 7η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 09:00 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:

στις 18:00 (αγγλικά):