4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
11 – 18 Απριλίου 2021
ΚΥΡΙΑΚΗ – 4η ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
στις 09:00 (εκκλησία Αγίου Βικεντίου):
στις 10:00:

ΔΕΥΤΕΡΑ – Της 4ης εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:

ΤΡΙΤΗ – Της 4ης εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:

ΤΕΤΑΡΤΗ – Της 4ης εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ – Της 4ης εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Της 4ης εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:  

ΣΑΒΒΑΤΟ – Της 4ης εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:

ΚΥΡΙΑΚΗ – 5η ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
στις 09:00 (εκκλησία Αγίου Βικεντίου):
στις 10:00: