11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
17-24.06.2018
ΚΥΡΙΑΚΗ – 11η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ   
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):
στις 10:00: † Μαρία Ανν Γκολμπούρνε Ιωάννου
στις 19:00 (αγγλικά):  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ 11ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ   
στις 19:00:

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 11ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 08:00:  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ 11ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 19:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΛΟΪΣΙΟΥ, GONZAGA, ΜΟΝΑΧΟΥ
στις 08:00:      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 11ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 19:00:

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ 11ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 08:00:

ΚΥΡΙΑΚΗ – 12η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ    
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):
στις 10:00:
στις 19:00 (αγγλικά):