ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
16-23.06.2019
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  
στις 10:00:
στις 19:00 (αγγλικά):

ΔΕΥΤΕΡΑ Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, Μητέρας της Εκκλησίας   
στις 19:00 (αλβανικά):
στις 19:00:

ΤΡΙΤΗ Της 11ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:

ΤΕΤΑΡΤΗ Της 11ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 19:00: Για τους ενορίτες  

ΠΕΜΠΤΗ Της 11ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγίου Αλοϊσίου Gonzaga, Μοναχού
στις 19:00:  

ΣΑΒΒΑΤΟ Της 11ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
στις 08:30 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00:
1.†† Τακουή, Ιωάννης, Πέτρος Ξανθάκης 2.†† Ιωάννης, Σοφία Μπάγια
στις 19:00 (αγγλικά):