29η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
21-28.10.2018
ΚΥΡΙΑΚΗ – 29η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ   
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):  
στις 10:00:
στις 11:30(πολωνικά):
στις 19:00 (αγγλικά):
 

ΔΕΥΤΕΡΑ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους   
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο:
στις 19:00:

ΤΡΙΤΗ – Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:  

ΤΕΤΑΡΤΗ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο:
στις 19:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΥΡΟΣ
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο:
στις 19:00:

ΣΑΒΒΑΤΟ Της 29ης Εβδομάδας της κοινής περιόδου του Έτους
στις 08:00:

ΚΥΡΙΑΚΗ – 30η ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):
στις 10:00:
στις 19:00 (αγγλικά):