4η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
26.03-02.04.2017
ΚΥΡΙΑΚΗ – 4η ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ    
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):   
στις 10:00: † Ασούντα Τζαμάρκι (επέτειος θανάτου), † Μιράντα
στις 19:00:


ΔΕΥΤΕΡΑ – της 4ης Εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 19:00:  

ΤΡΙΤΗ – της 4ης Εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:
στις 19:00 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):

ΤΕΤΑΡΤΗ – της 4ης Εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 19:00:

ΠΕΜΠΤΗ – της 4ης Εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – της 4ης Εβδομάδας της Τεσσαρακοστής    
στις 18:30 Δρόμος του Σταυρού
στις 19:00: Για τους ενορίτες
στις 18:00 (Δρόμος του Σταυρού) ─ εκκλ. Αγ. Βικεντίου

ΣΑΒΒΑΤΟ – της 4ης Εβδομάδας της Τεσσαρακοστής
στις 08:00:

ΚΥΡΙΑΚΗ – 5η ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ   
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):  
στις 10:00:
στις 11:30 (πολωνικά):
στις 11:30 (αλβανικά):
στις 18:00:

Ασούντα Τζαμάρκι (επέτειος θανάτου)