7η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
31.05 – 07.06.2020
7η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
στις 09:00 –  εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00: 1.†† Gjon, Paske 2.†† Μιράντα, Ιωάννης Σιλάβος
στις 12:00:
στις 19:00 (αγγλικά):

ΔΕΥΤΕΡΑ – Αγίου Ιουστίνου, Μάρτυρος
στις 19:00:

ΤΡΙΤΗ – Της 7ης Εβδομάδας Του Πάσχα
στις 08:00:

ΤΕΤΑΡΤΗ – Αγίου Καρόλου Lwanga και συντρόφων, Μαρτύρων
στις 19:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ – Της 7ης Εβδομάδας Του Πάσχα
στις 19:00:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Αγίου Βονιφατίου, Επισκόπου και Μάρτυρος
στις 19:00:

ΣΑΒΒΑΤΟ – Αγίου Νορβέρτου, Επισκόπου
στις 08:00:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
στις 09:00 – εκκλ. Αγ. Βικεντίου:
στις 10:00: †† Ερρίκος, Φραγκίσκος Ολζιέρσκυ
στις 12:00:
στις 19:00 (αγγλικά):