27η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
08-17.10.2017
27η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου): † Μάρκος και Εμμανουήλ Δάσκος
στις 10:00: †† Κυριάκος, Αναστάσιος, Αγγελική
στις 11:30 (πολωνικά):
στις 19:00 (αγγλικά):  

ΔΕΥΤΕΡΑ ─ της 27ης Εβδομάδας της Κοινής Περιόδου του Έτους  
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο
στις 19:00:

ΤΡΙΤΗ ─ της 27ης Εβδομάδας της Κοινής Περιόδου του Έτους
στις 08:00:
στις 19:00 εκκλ. Αγ. Βικεντίου:

ΤΕΤΑΡΤΗ ─ της 27ης Εβδομάδας της Κοινής Περιόδου του Έτους
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο:
στις 19:00: Για τους ενορίτες

ΠΕΜΠΤΗ της 27ης Εβδομάδας της Κοινής Περιόδου του Έτουςα
στις 08:00:    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ─ της 27ης Εβδομάδας της Κοινής Περιόδου του Έτους  
στις 18:30 – Άγ. Ροδάριο:
στις 19:00:

ΣΑΒΒΑΤΟ ─ της 27ης Εβδομάδας της Κοινής Περιόδου του Έτους
στις 08:00:
στις 10:00 Κοιμητήριο:
στις 19:00 (γαλλικά):

28η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ    
στις 08:30 (εκκλησία Αγ. Βικεντίου):  
στις 10:00:
στις 19:00 (αγγλικά):