Τελετή Ομολογίας της Πίστης των παιδιών του κατηχητικού
με τον Αρχιεπίσκοπό μας Ιωάννη - 13/04/2013