Τελετή Ομολογίας της Πίστης  
με τον Αρχιεπίσκοπό μας Ιωάννη - 14/04/2013