Την Κυριακή 24 Μαρτίου ο Επίσκοπος επισκέφθηκε διαδοχικά
τις Εκκλησίες Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης