Τρίτη, 14 Μαΐου 2013, Βικαριάτο - γιορτή
10 χρόνια της Επισκοπικής Χειροτονίας
του
Σεβασμιότατου Αρχιεπίσκοπού μας Ιωάννη Σπιτέρη