Παγκόσμια Εβδομάδα Προσευχής
για την Ενότητα των Χριστιανών
18-25/01/2014
18/01/2014