Το γραφείο της Κάριτας λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 18:00 – 20:00
Κάριτας Θεσσαλονίκη απασχολείται
και με τα παιδιά...
Συνάντηση των μελών της Κάριτας - 18/12/2013
Συνάντηση των μελών της Κάριτας - 24/01/2014
Κάριτας_03